IZEN EMOTEA - Inscripciones

VII ARRATIA RAID  erako izena emotea pausu bitan

izen emotea Urriaren 7an zabalduko da 

izena emoteko azken eguna, Urriak 25 00:00


1.-Jarraian datorren FORMULARIOA bete:
Inscripción al VII ARRATIA RAID  en dos pasos:

Apertura de inscripciones 7 de Octubre


último día para inscripción 25 de Octubre 00:00


1.-Rellenar el sigiente formulario:


2.-Dirua sartu hurrengo kotu zenbakian eta ziurtagiria bidali helbide elektroniko honetara; 
KUTXABANK 
(ES59 2095 0335 20 9114222084)

-Kategoria ofiziala 60€ bikoteko

Prezioan barne:

 • Proban parte hartzeko aukera
 • Seguroa
 • Horniketak
 • Mapak eta kontrol txartelak
 • Autobusa
 • Beharrezkoa ez dan materiala (piragua, etab)
 • Azken afaria
 • Oparia partaide guztientzat
Partaide guztiak sport ident bat euki behar dabe. Alokatzeko aukera be badago.

Adibideak: Izen emotea 60€ + partaide 2 bakoitzaren  sport ident : 60 €
                    Izen emotea 60€ + partaide1 sport ident (2,50€) + besteak bere sport ident (0€): 62.50€
                    Izen emotea 60€ + partaide 2 sport ident(5€) : 65 €ORDAINKETA internetez edo transferentziaz egin behar da.

2.-Hacer el ingreso en la sigiente cuenta bancaria y mandar el justifikante a 
KUTXABANK 
(ES59 2095 0335 20 9114222084)

-Categoria oficial 60€ por pareja

El pago incluye:

 • Participación en la prueba
 • Seguro de accidentes
 • Avituallamientos
 • Mapas y tarjetas de control 
 • Autobús
 • Material no obligatorio (piragua, etc)
 • Cena final
 • Regalo para todos los participantes
Todos los participantes deben participar con sport ident. Pueden traer el suyo propio o alquilarlo

Ejemplos: Inscripciones 60€ + 2 participantes con sport ident propio : 60€
                   Inscripciones 60€ + 1 participante alquiler (2,50€) + 1 participante propio sport ident (0€): 62.50€
                   Inscripciones 60€ + 2 participantes alquiler sport ident (5€) : 65€EL PAGO se realizara por internet o mediante transferencia bancaria. 

          
iruzkinik ez: